Regulamin

§ 1

Czas najmu

 • Rezerwacji sali lub studia dokonuje się poprzez stronę internetową w zakładce „rezerwuj termin” oraz uiszczeniiu opłaty. Otrzymają Państwo automatyczne potwierdzenie rezerwacji.
 • Rezerwacja jest ważna 3 godziny, w czasie których należy dokonać opłaty na podane konto dotpay. Po upływie tego czasu i braku wpłaty rezerwacja jest anulowana automatycznie.
 • Rezerwacji online nie można dokonać na mniej niż 48 godzin przed wybranym terminem. Rezerwacji szybkiej, z opcją płatności gotówką,można dokonać tylko telefonicznie.
 • Koszt rerwacji online obejmuje wynajem wybranej Sali . Wszystkie dodatkowe opcje płacone są oddzielnie, na miejscu.
 • Przy wyborze płatości gotówką pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 5 zł. Ta forma płatności pozwala na rezerwację Sali dopiero na 3 dni i mniej przed wybranym terminem.
 • Najemca ma prawo do korzystania z sal prób i ich wyposażenia w czasie określonym rezerwacją. Po upływie tego czasu, ma obowiązek opuścić studio i pozostawić sprzęt oraz pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.
 • Wszelkie płatności gotówkowe za wynajem sali oraz wypożyczony sprzęt dodatkowy pobierane są z góry zgodnie z czasem i warunkami rezerwacji.
 • Skrócenie pobytu nie skutkuje zwrotem kosztów
 • Płatności za usługi nagraniowe, masteringowe i indywidualne uzgadniane są indywidualnie
 • Przed udostępnieniem sali właściciel ma prawo żądać od najmującego przedstawienia dowodu osobistego celem spisania danych w celach bezpieczeństwa. Dane te pozostaną przechowywane zgodnie z treścią Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • § 2

  Odpowiedzialność

 • Najmujący w trakcie trwania najmu ponosi odpowiedzialność materialną za salę oraz użytkowany sprzęt, będący na wyposażeniu STUDIO FUSION. Szkody wynikające z ewidentnej winy użytkownika skutkują koniecznością pokrycia opłat naprawy.
 • Rezerwacja, niezależnie od formy, jest traktowana jak umowa między najmującym a właścicielem, której warunki określone są przez niniejszy regulamin. Naruszenia punktów umowy przez najmującego mogą być traktowane jako powód do odmowy świadczenia usług przez właściciela lub osoby go reprezentujące, nie skutkujące zwrotem kosztów dla Najmującego.
 • § 3

  Informacja!

 • Najmujący ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu oraz niewłaściwym stanie sprzętu. W razie potrzebnej pomocy chętnie pomożemy!
 • W godzinach nocnych 00-0800 nie realizujemy żadnych nagrań.
 • § 4

  Napoje

 • W salach obowiązuje zakaz wnoszenia napojów. Jedyny wyjątek to WODA W ZAKRĘCANYCH BUTELKACH! Kawy, herbaty, etc. spożywa się w pomieszczeniu socjalnym!
 • § 5

  Przepisy porządkowe

 • Na obu salach, reżyserce i poczekalni obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i napojów w opakowaniach i butelkach bez zakrętki, oraz środków odurzających.
 • Właściciel może odmówić wynajmu sali w przypadku stwierdzenia u osób najmujących oznak wskazujących na bycie pod wpływem środków odurzajacych. Koszty rezerwacji nie zostają w takim przypadku zwrócone.
 • § 6

  Anulowanie rezerwacji

 • Nie pojawienie się lub nie odwołanie minimum dzień wcześniej rezerwacji podlega opłacie zgodnej z cennikiem i rezerwacją. Od 1 do 3 dni przed zwrotowi podlega 50 % wartościrezerwcji. Powyżej 3 dni zwracana jest całość.